Fusion PUBG Magyar Kupa – Powered by Twitch

Hivatalos versenyszabályzat
 1.        BEVEZETÉS

A Fusion PUBG Magyar Kupa – Powered by Twitch verseny (a továbbiakban a „Kupa”) szervezője az Esport Universum (a továbbiakban az „ESU”). A Kupa egy nyílt verseny, amely a Bluehole Studio, Inc. (a továbbiakban a „Bluehole”) által fejlesztett és kiadott PlayerUnknown’s Battlegrounds elnevezésű játékon (a továbbiakban a „Címadó játék”) alapul. Ahogy a 3., „Versenyformátum” című szakaszban részletesebben is olvasható, a Kupa meccsek sorozatából áll, egy meccs keretében 80 nevezett játékos összesen 40, egyenként kétfős csapatban játszik.

Ez a Hivatalos versenyszabályzat (a továbbiakban a „Hivatalos szabályzat”) a Kupa lebonyolításának alapját képezi. A Hivatalos szabályzat a Címadó játék szabályai (a továbbiakban „Játékszabályzat”) mellett érvényes. A Játékszabályzat részleteit a 8., „Játékszabályzat” című szakasz tartalmazza.

Játékos” megnevezés alatt a Kupa résztvevői értendők. Amennyiben a Játékos a lakhelye szerinti államban vagy országban (Magyarországon) még nem töltötte be a nagykorúságot (vagyis „Kiskorú”), az ilyen Kiskorú játékos csak akkor indulhat és vehet részt a Kupán, ha bemutatja és szavatolja, hogy erre vonatkozóan szülői vagy gondviselői engedéllyel rendelkezik (Szülői Hozzájáruló Nyilatkozat). Ebben az esetben a „Játékos” megnevezés egyben a Kiskorú játékos szülőjére vagy gondviselőjére is utal. Minden Játékos feltétel nélkül elfogadja, hogy betartja és teljesíti a Hivatalos szabályzat feltételeit, valamint tiszteletben tartja és kötelező érvényűnek tekinti a Twitch és a többi „Versenyszervező” (meghatározása alább olvasható) versennyel kapcsolatos döntéseit, nem kizárólagosan beleértve a jelen Hivatalos szabályzat értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos döntéseket is. Ezek a döntések minden tekintetben véglegesnek és kötelező érvényűnek minősülnek, tiltakozásnak vagy fellebbezésnek helye nincs. A Kupával kapcsolatos bármely olyan részlet, illetve esemény esetében, amely a jelen Hivatalos szabályzatban nem szerepel, az intézkedés és a megoldás feladata a Twitch és a többi Versenyszervező hatáskörébe tartozik az adott helyzetben, a döntésüket pedig véglegesnek és kötelező érvényűnek kell tekinteni; tiltakozásnak vagy fellebbezésnek helye nincs.

A jelen Hivatalos szabályzatban foglaltak a Versenyszervezők saját belátása szerint megváltoztathatók. Ha egy módosítás visszamenőleges alkalmazása befolyásolná egy Játékos helyezését a versenyben, a módosítást csak a jövőre vonatkozóan lehet bevezetni, hacsak a Versenyszervezők saját hatáskörben úgy nem döntenek, hogy a változtatásokat jogi vagy egyéb okokból mégis visszamenőlegesen kell alkalmazni. A Kupára történő nevezés csak erre az eseményre szól, más bajnokságokra, versenyekre, vetélkedőkre vagy sorsolásokra vonatkozóan nem teszi lehetővé a részvételt.

A Hivatalos szabályzat eredeti nyelve az angol, a szöveg azonban más nyelvekre is lefordítható. Amennyiben a Hivatalos szabályzat eredeti, angol nyelvű, illetve bármely nyelvre lefordított változata között ellentmondás vagy vitás kérdés merülne fel, az angol nyelvű verziót kell irányadónak és érvényesnek tekinteni.

 1.        NÉHÁNY DEFINÍCIÓ

Kör – a Címadó játékkal lejátszott játék a csapatok között.

Meccs – több csapat között, esetenként több körben lejátszott versenyjáték.

X körös meccs – X körből álló meccs.

Csapat – Játékosok egy csoportja, akik együtt, egységként vesznek részt a Kupán.

Versenytámogató entitások – a Twitch, a Versenyszervezők, a hivatalos támogatók, valamint a hozzájuk tartozó összes anyavállalat, leányvállalat vagy társult entitás, beszállító, ügynök és képviselő, illetve mindezek tisztségviselői, vezetői és alkalmazottai.

Versenyszervezők – a Twitch, a díjakat biztosító vagy teljesítő felek, valamint bármely olyan entitás, amely a Kupa egy részének vagy egészének megvalósításában, lebonyolításában vagy irányításában részt vesz.

Győztes vagy Győztes csapat – az a csapat, amelyet hivatalosan győztesnek kiáltanak ki a 10., „A díjazásra vonatkozó általános megkötések” című szakaszban foglaltak szerint.

 1.        VERSENYFORMÁTUM

               3.1. Nyílt selejtező

A csapatok – amelyek mindegyike két (2) Játékosból áll – először a „Nyílt selejtező” szakaszában indulnak, annak a régiónak megfelelően, ahol beneveztek a versenyre. A Nyílt selejtező szakasza Meccsek sorozatából áll, amely során a csapatok 2 és 3 körös meccssorozatokat játszanak. A csapatok rangsorolása a helyezés és az elért gyilkosságok száma alapján történik minden egyes kör után. A legtöbb pontot szerző csapatok továbbjutnak a következő meccssorozatba, a többiek pedig kiesnek. A Nyílt selejtező meccssorozatának végén negyven (40) csapat marad versenyben és vehet részt a heti tornán. Ha egy Játékos csapatot vált, a korábban megszerzett összes pontját elveszíti.

 

               3.2. Heti torna (Heti döntő)

A Nyílt selejtező alapján negyven (40) csapat juthat be a „Heti torna” szakaszába. A Heti torna szakasza egyetlen, 5 körös meccsből áll. A csapatok rangsorolása a helyezés és az elért gyilkosságok száma alapján történik minden egyes kör után. Ezen pontok megjelenítésére és tárolására a Regionális havi eredménytábla szolgál. Ha egy Játékos csapatot vált, a korábban megszerzett összes pontját elveszíti.

 

               3.2. Regionális havi bajnokság (Havi döntő)

A csapatok közvetlen meghívással vagy a Regionális havi eredménytáblán elért pontjaik alapján kerülhetnek be a „Regionális havi bajnokság” szakaszába. A Regionális havi bajnokság szakasza egyetlen, 7 körös meccsből áll. A csapatok rangsorolása a helyezés és az elért gyilkosságok száma alapján történik minden egyes kör után.

 1.        A JOGOSULTSÁGRA ÉS A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Minden Játékosnak magyarországi lakosnak kell lennie, aki a Kupa kezdetének napján már betöltötte a 14. életévét. A Játékosoknak igazolniuk kell a részvételre való jogosultságot.

Az egyes Játékosok nyilvános azonosítójaként a születési név, a játékosi becenév vagy a Címadó játékban használt egyéb név, illetve valamilyen választott felhasználónév (a továbbiakban minden előfordulásra vonatkozóan „Felhasználónév”) szolgálhat. Az egyes Játékosok garantálják, hogy Felhasználónevük, illetve Csapatnevük és emblémájuk nem sérti semmilyen külső személy vagy entitás védjegyre, szerzői jogra, a nyilvánossághoz fűződő jogra, szellemi tulajdonra vagy egyéb jogra vonatkozó jogát, valamint minden egyéb tekintetben is megfelel a 7. szakaszban megfogalmazott Magatartási kódexben foglaltaknak.

Kiskorú játékos esetén a szülő vagy a gondviselő engedélye szükséges a részvételhez. Az engedély formáját a Versenyszervezők kizárólagos joga meghatározni. Emellett ha egy Kiskorúnak egy adott versenyhelyszínre kell utaznia, a szülőnek vagy a gondviselőnek is jelen kell lennie az adott helyszínen, a Versenyszervezők pedig további igazolást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy a Kiskorú engedélyt kapott a szülőtől vagy a gondviselőtől a részvételre.  A további igazolás formáját a Versenyszervezők kizárólagos joga meghatározni. A Kupa Magyarországon kívül, illetve ott, ahol a megrendezését törvény tiltja, érvénytelennek minősül.

A Versenyszervezőkhöz tartozó tisztségviselők, vezetők és alkalmazottak, valamint közvetlen családtagok (házastársak, testvérek, szülők, gyermekek és ezek házastársai), illetve Magyarország kormánytisztviselői a Versenyszervezők kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem vehetnek részt a Kupán.

A versenyen részt vevő Játékosoknak rendelkezniük kell interneteléréssel, illetve a megfelelő saját eszközökkel, korlátozás nélkül ideértve a monitorokat, konzolokat, vezérlőket, fejhallgatókat, mikrofonos fejhallgatókat, kábeleket, valamint a Címadó játék egy hivatalos példányát, vagy az ahhoz való hozzáférést, illetve a verseny során használt játékkiszolgálókhoz vagy a Címadó játék megfelelő szintjeihez való hozzáférést (mindez összefoglalva a „Játékosok felszerelése”).

A Kupán kizárólag Csapatok vehetnek részt. A Játékosoknak két (2) egyéni Játékosból álló Csapatot kell alkotniuk.

A Csapat minden tagjának teljesítenie kell a Játékosokra vonatkozó jogosultsági feltételeket, és regisztrálnia kell a Kupa webhelyén, mert csak így minősülhet az adott Csapat tagjának. A regisztrációs folyamat során a Csapatkapitány létrehoz/beregisztrál egy Csapatnevet, a Játékosok pedig a Csapatkapitány meghívása nyomán csatlakozhatnak az adott Csapathoz. Szükség esetén a Versenyszervezők a Csapatkapitányon keresztül próbálják meg értesíteni a Csapatot.

A Csapat minden tagját – a Csapatkapitányt is beleértve – úgy kell tekinteni, hogy közösen és egyénileg egyaránt elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el az itt megfogalmazott állításokat, garanciákat és megállapodásokat. Hacsak a jelen szabályzat kifejezetten másképp nem rendelkezik, a Versenyszervezők jelen Hivatalos szabályzatban foglalt összes joga érvényes és alkalmazható a Csapatra mint egészre, illetve az egyes csapattagokra is. Amennyiben egy csapattag esetében felmerül a kizárás lehetősége, a kizárás jogának mind az adott csapattag, mind az egész Csapat vonatkozásában érvényt lehet szerezni, és ebben a kérdésben a döntés a Versenyszervezők kizárólagos joga. Ha a Versenyszervezők úgy döntenek, hogy nem zárnak ki minden csapattagot, akkor a nem érintett Játékosok továbbra is kötelesek követni a Hivatalos szabályzatot, valamint a Versenyszervezők kizárólagos jogú engedélye alapján a Csapat új játékossal töltheti fel a kizárt Játékos(ok) helyét (akkor is, ha a kizárt Játékos a Csapatkapitány volt), és továbbra is ugyanazon csapatnév alatt folytathatja a versenyt, amennyiben minden kizárt Játékos azonnal aláír bárminemű, a Versenyszervezők által szükségesnek ítélt nyilatkozatot arról, hogy engedélyt ad korábbi csapattársainak a verseny folytatására a Csapat eredeti neve alatt vagy egy új csapatnév alatt, amennyiben a Versenyszervezők kizárólagos jogukkal élve engedélyezik azt. Ha egy csapattag úgy dönt, hogy nem kíván tovább részt venni a Kupán, és/vagy kizárják a versenyből, semmilyen körülmények között nem regisztrálhat újra a részvétel céljából.

Az egyértelműség kedvéért világossá kell tenni azt is, hogy a jelen Hivatalos szabályzat a Csapaton belüli kapcsolatokra nem vonatkozik. A Játékosok és a Csapatuk közötti kapcsolat feltételeiről a Játékosok és a Csapatok közösen dönthetnek. Fontos azonban kiemelni, hogy a csapattagok közötti vita az adott Csapat vagy az egyes tagok kizárásához vezethet, amiről a Versenyszervezők kizárólagos joga dönteni.

Azok a Csapatok, amelyekről kizárólagos jogával élve a Twitch úgy állapítja meg, hogy a sporttal (beleértve az e-sportot is) kapcsolatos szerencsejátékos vagy fogadóoldalakat, illetve platformokat működtető személy vagy entitás közvetlen vagy közvetett tulajdonába vagy felügyelete alá tartoznak, nem vehetnek részt a Kupán.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a Twitch a Kupa ideje alatt bármikor kérheti Nyereményfelvételi nyilatkozat (meghatározása a 10. szakaszban olvasható) kitöltését és benyújtását az egyes Játékosok vagy a Csapat részéről, akár egy bizonyos Meccsen vagy a verseny egy adott szakaszában való részvétel feltételeként is.

 1.        A REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Játékosok és a Csapatok regisztrációjával kapcsolatos útmutatóról a Versenyszervezők gondoskodnak. A regisztrációval kapcsolatos információk begyűjtése és felhasználása a Kupa webhelyén közzétett adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik, mindamellett bármely ott közzétett ellenkező állítással szemben ezen információkat a Twitch is megkapja, illetve fel is használja azon Adatvédelmi szabályzat és Szolgáltatási feltételek (a továbbiakban „Twitch-szabályzat”) értelmében, amelyek a www.twitch.tv (a „Twitch-webhely”) oldalán érhetők el, és e hivatkozás formájában a jelen szabályzat részét képezik. A Kupa résztvevője kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Fusion PUBG Magyar Kupa – Powered by Twitch Hivatalos versenyszabályzatának feltételeit annak esetleges módosításaival együtt, valamint a Twitch-szabályzatot.  A Kupára történő regisztráció előtt minden érintettnek nyomatékosan javasolt alaposan áttekintenie a Twitch-szabályzatot. Amennyiben a Hivatalos szabályzat és a Twitch-szabályzat között ellentmondás vagy vitás kérdés merülne fel, a jelen Hivatalos szabályzatot kell irányadónak és érvényesnek tekinteni. A Twitch-szabályzat bármely ellenkező értelmű rendelkezése ellenére a Twitch megoszthatja a Játékos adatait a Versenytámogató entitásokkal. Ezek a Kupával kapcsolatos feladataiknak megfelelő mértékben használják fel a kapott információkat, egyéb esetben pedig a saját, független adatvédelmi gyakorlatuknak megfelelően. Emellett a Twitch külső alkalmazásszolgáltatót vagy más beszállítót is bevonhat a Kupa bizonyos részeinek ügyintézésébe, ami többek között, de nem kizárólagosan a Játékosok adatainak online gyűjtésére is vonatkozik. Ezek a külső felek átadják a személyes azonosításra alkalmas információkat a Twitch és a többi Versenytámogató entitás részére, valamint a saját céljaikra is felhasználják ezeket az adatokat, a saját, független adatvédelmi gyakorlatuknak megfelelően. A Twitch nem tartozik felelősséggel a nevezési adatok külső fél vagy Versenytámogató entitások általi tárolásáért vagy bárminemű felhasználásáért.

 1.        A JÁTÉKOSOK MEGJELENÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNY

A Kupán történő részvétellel egyetemben minden Játékos visszavonhatatlanul átruházza a Versenytámogató entitásokra és engedélytulajdonosaikra, jogutódaikra, illetve megbízottjaikra a jogot, hogy a Játékos által a Kupán vagy más kapcsolódó tevékenység során végzett megnyilvánulásáról közvetítés, filmfelvétel, fénykép vagy felvétel készülhessen, beleértve a Játékosnév, a Felhasználónév, a Csapatnév, az embléma, az avatar, a becenév vagy ennek megfelelő elnevezés, a hang, a nyilatkozatok, az arckép és más külső jellegzetességek, az adatok és az úgynevezett nyilvánossághoz fűződő jog felhasználását is (összefoglalva a „Megjelenés”), valamint a jogot, de nem kötelezettséget ezen Megjelenés részének vagy egészének terjesztésére, felhasználására vagy egyéb használatára bármely jelenleg ismert vagy még ismeretlen médiafelületen, az egész ágazatban, örök érvénnyel (kivéve a hivatalosan franciaországi lakosnak számító Játékosokat, mert az ő vonatkozásukban ez a jog a részvételtől számított 5 éven belül elévül), történjen ez bármely célból, többek között, de nem kizárólagosan a Kupa, a Twitch-webhely, a Kupa-webhely, a Címadó játék, a Versenytámogató entitások, illetve a jövőbeli versenyek hirdetése, értékesítése vagy népszerűsítése céljából.

Az egyes Játékosok és Csapatok, illetve a Twitch mint felek között a Megjelenés megbízás alapján végzett tevékenységnek tekintendő, amely kifejezetten a Twitch megrendelésére és/vagy megbízásából készült, ezért a Megjelenés szerzője és a jogok kizárólagos birtokosa bármilyen cél esetében és minden területen a Twitch. Amennyiben a hatályos törvények értelmében az előbbieknek nem lehet érvényt szerezni arra vonatkozóan, hogy a szerzőség, a tulajdonjog és minden egyéb jog a Twitchet illesse meg, akkor átruházás, illetve a jelenlegi és a jövőbeli szerzői jog átengedése vagy egyéb mód révén minden Játékos visszavonhatatlanul átenged, elad és átruház a Twitch számára minden jogot, címet és érdekeltséget a Megjelenésre vonatkozóan, minden téren és örök érvénnyel. Minden Játékos elfogadja, hogy szükség esetén biztosít minden további dokumentumot és megtesz minden további intézkedést annak érdekében, hogy ezekkel a jogokkal kapcsolatban a Twitch tulajdonjogát bizonyítsa, megvalósítsa, beteljesítse, regisztrálja vagy érvényesítse.

A Versenytámogató entitások kizárólagos joga a Megjelenés szerkesztése, összeállítása, átváltoztatása, beolvasása, szinkronizálása, sokszorosítása, történeti feldolgozása vagy bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása, bármilyen olyan célból, amelyet a Versenytámogató entitások szükségesnek vagy kívánatosnak tartanak. A hatályos törvények által megengedett legteljesebb mértékben ezennel minden Játékos visszavonhatatlanul feladja bármely, úgynevezett személyhez fűződő, vagyis „droit moral” jogát – ennek nem kizárólagosan része a világ bármely országának hatályos törvénye szerinti hasonló vagy megfelelő jog, így például, de nem kizárólagosan az úgynevezett névfeltüntetés joga (right of paternity, droit a la paternite), a mű egységének védelme (right of integrity, droit au respect de l’oeuvre), az elállás joga (right of withdrawal, droit de retrait/droit de repentir) és/vagy a nyilvánosságra hozatal joga (right of publication, droit divulgation) –, amellyel a Megjelenés vonatkozásában rendelkezik, és beleegyezik, hogy semmilyen követelést nem fog támasztani a Versenytámogató entitásokkal szemben a fent említett felhasználások miatt, valamint visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemond a Versenytámogató entitások javára bármely olyan követelésről, igényről vagy felelősségről, amely az ilyen felhasználásokból fakad, nem kizárólagosan beleértve a személyiségi jogok megsértése, a nyilvánossághoz fűződő jog megsértése, a becsületsértés (rágalmazás és becsületsértés) miatti bármilyen követelést, igényt vagy felelősséget, vagy bármely más, személyi és vagy tulajdonra vonatkozó jogot. Minden Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Versenytámogató entitások és a többi Játékos részt vesz a Megjelenés kialakításában, illetve más olyan munkákban, amelyek a Megjelenés egy részét vagy egészét ölelik fel. Ennek megfelelően, ha bármely hatályos törvény értelmében a Játékos személyhez fűződő jogra vonatkozó, fentebb kifejtett lemondása vagy átruházása nem érvényes, akkor minden ilyen Játékos elfogadja, hogy a jogait oly módon gyakorolhatja, hogy azzal elismerje a többi érintett fél közreműködését, és ne okozzon nekik anyagi kárt.

A Twitch fenntartja magának a jogot, hogy a birtokában lévő jogokat részben vagy egészben bármely személyre vagy entitásra átruházza. A Twitch akkor is megtarthatja a Megjelenés vonatkozásában ráruházott jogokat, ha a Játékos kizárásban részesül, vagy nem teljesíti a jogosultsági feltételeket.

 1.        MAGATARTÁSI KÓDEX

Az összes Játékos részéről elvárt a sportszerű magatartás, valamint egymás, a Versenyszervezők és a közönség tisztelete. A Játékosoknak követniük kell a Versenyszervezők összes utasítását. A Kupa kezdete előtt az összes mobiltelefont, táblagépet, illetve egyéb, hangadásra képes és/vagy csengőhangot kiadó elektronikai eszközt el kell távolítani a játékterületről. Játék vagy meccs közben a Játékosok nem írhatnak SMS-üzenetet vagy e-mailt, és a közösségi médiát sem használhatják. A Játékosoktól elvárt, hogy végig a legjobb tudásuk szerint játsszanak a verseny során, és kerüljék a sportszerűség, a becsületesség és a tisztességes játék alapelveivel ellenkező viselkedést. Az a játékos, aki nem viselkedik megfelelően, vagy nem tartja be a jelen Hivatalos szabályzat (beleértve a Játékszabályzatot is) követelményeit, a Versenyszervezők kizárólagos jogú döntése alapján azonnal kizárható a versenyből, és elveszítheti a díjszerzésre való jogosultságot. Ezenfelül a Versenyszervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a diszkvalifikált Játékosokat kitilthassák az általuk szervezett összes további versenyről vagy eseményről. A teljesség igénye nélkül a nem megfelelő és a Magatartási kódex szabályait megszegő magatartásnak minősülnek a következők:

 •     A Kupa lebonyolításának, valamint a Twitch-webhely vagy a Kupa-webhely működésének akadályozása.
 •     A sportszerűtlen vagy zavaró viselkedés, a Kupa hivatalos menetének szándékos megzavarása vagy akadályozása, illetve mások bosszantása, bántalmazása, fenyegetése vagy zaklatása.
 •     Összejátszás (például bármilyen megállapodás legalább két [2] Csapat vagy különböző Csapatban játszó játékosok között egy Játék vagy Meccs végkimenetelének befolyásolására vonatkozóan).
 •     Bármilyen fajta, bármilyen eszközzel kivitelezett csalás.
 •     A játékmenet szándékos késleltetése vagy lassítása, illetve bármilyen egyéb, ismert vagy ismeretlen eszközzel történő manipulálása.
 •     Sértő, durva vagy trágár Felhasználónév, Csapatnév, avatar, embléma, márkajelzés vagy becenév használata.
 •     Nemre, életkorra, fajra vagy bármilyen egyéb tulajdonságra vonatkozó előítéletek megnyilvánulásai.
 •     Erőszakos magatartás vagy bármilyen olyan viselkedés, amit a Versenyszervezők erkölcstelennek, etikátlannak, botrányosnak vagy az illendőség alapvető szabályaival ellenkezőnek tartanak.
 •     Olyan tevékenységben való részvétel, ami a Játékos tartózkodási helye szerinti országban törvénybe ütközőnek minősül.
 •     Bármilyen ajándék vagy jutalom felajánlása egy Játékos vagy Versenyszervező részére abból a célból, hogy ezzel az ajándék vagy jutalom felajánlója versenyelőnyhöz jusson, vagy akadályozza az ellenfelét.
 •     Fogadás a saját játékosi vagy a saját csapatteljesítményre, illetve a Kupa egészének vagy bármely részének eredményeire.
 •     A Címadó játék bármilyen olyan módosítása, amiről a Versenyszervezők nem tudnak, és amit nem hagytak jóvá.
 •     Játékbeli hibák vagy az úgynevezett „hackelés” szándékos alkalmazása előnyszerzés céljából.
 •     Trágár, illetlen, durva, sértő, fenyegető, gyalázkodó, becsületsértő, rágalmazó, mocskolódó, illetve egyéb módon sértő vagy kifogásolható, valamint gyűlöletkeltésre alkalmas és diszkrimináló viselkedésre ösztönző nyelvezet használata vagy ruházat, illetve felszerelés viselése.
 •     A Versenytámogató entitások által a Kupa lebonyolításához biztosított vagy elérhetővé tett felszerelések, szolgáltatások vagy berendezések használata a jelen Magatartási kódex szabályaiba ütköző kommunikáció közzétételére, sugárzására, terjesztésére vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételére.
 •     Bármely sértő, gúnyolódó, bomlasztó vagy sportszerűtlen, az ellenfél Játékosára vagy Csapatára, hivatalos segítőre vagy szurkolóra irányuló cselekedet vagy gesztus, illetve mások ilyesmire történő felbujtása.
 •     A lámpák, kamerák, illetve a stúdió egyéb berendezéseinek babrálása.
 •     Bármilyen olyan viselkedés vagy magatartás, amelyet a Versenyszervezők saját hatáskörben nem megfelelőnek ítélnek.
 •     A jelen Hivatalos szabályzat bármilyen egyéb megsértése.

Az a Játékos, aki megsérti a Magatartási kódex szabályait, kizárással büntethető, és a Twitch fenntartja magának a jogot, hogy a Játékos által okozott károk után a törvény által megengedett maximális mértékben kártérítési vagy jogorvoslati igénnyel éljen.

FIGYELMEZTETÉS: A KUPÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY WEBHELY VAGY BERENDEZÉS SZÁNDÉKOS MEGRONGÁLÁSÁRA, A CÍMADÓ JÁTÉK VAGY A VERSENYFORMÁTUM BEFOLYÁSOLÁSÁRA, VAGY A KUPA SZABÁLYOS LEBONYOLÍTÁSÁNAK BÁRMILYEN MÁS MÓDON TÖRTÉNŐ AKADÁLYOZÁSÁRA TETT BÁRMINEMŰ KÍSÉRLET BÜNTETŐJOGI ÉS POLGÁRI JOGI KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT, ÉS ILYEN ESETBEN A VERSENYSZERVEZŐK FENNTARTJÁK MAGUKNAK A JOGOT, HOGY EGYÜTTMŰKÖDJENEK AZ ÉRINTETT JÁTÉKOS(OK) ELLEN IRÁNYULÓ BŰNVÁDI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁBAN, VALAMINT HOGY TELJES MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYT SZEREZZENEK A TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÁRTÉRÍTÉS JOGÁNAK.

 1.        JÁTÉKSZABÁLYZAT

Ez a „Játékszabályzat” határozza meg, hogy a Címadó játékot hogyan kell játszani a Kupa során.

               8.1. Játékbeállítások

 •      Páros játékmód
 •      Egyéni előszoba
 •      Egyéni megjelenési gyakoriság
 •      Egyéni körsebesség

               8.2. Térképek

A játék mindkét terepen, a Miramar és az Erangel térképen is zajlik. 2018. június 29-e után a versenybe bekerül a Playerunknown’s Battlegrounds új térképe, Sanhok is. A fenti dátum után tehát három térképen, Miramaron, Erangelen és Sanhokon zajlik a verseny.

               8.3. Vezérlők

Az összes szabványos vezérlő, így az egér és a billentyűzet használata is engedélyezett. A makrófunkciók (pl. a turbógombok) használata nem megengedett.

               8.4. Internetkapcsolat

A megfelelő internetkapcsolat fenntartása a játékosok felelőssége.

               8.5. Közvetítés

A játékosok számára javasolt, hogy valamennyi játékukat közvetítsék a saját csatornájukon. A közvetítésen alapuló csalás szigorúan tilos.

               8.6. A meccsel kapcsolatos kötelezettségek

                               8.6.1. Pontosság

Az online meccselőszoba a soron következő Meccs előtt 15 perccel nyílik meg. A Meccs kezdetéig az összes Csapatnak az online meccselőszobában kell lennie. A Meccsek esetében késés kizárólag kivételes körülmények miatt lehetséges.

                               8.6.2. Kommunikáció

A Versenyszervezők meghatároznak egy VoIP-kiszolgálót a Kupa hivatalos kommunikációjának lebonyolítására. A Játékosoknak gondoskodniuk kell arról, hogy VoIP-felhasználónevük a Twitch-nevük alapján azonosítható legyen vagy társítva legyen a Twitch-fiókjukkal. A Játékosoknak 30 perccel a Kupa kezdete előtt jelentkezniük kell a VoIP-kiszolgálón.

               8.7. A meccset megszakító események

                               8.7.1. Lekapcsolódás

Lekapcsolódás esetén az érintett Játékos nem fog tudni újra csatlakozni a Meccshez. Amennyiben a Csapat utolsó tagja is lecsatlakozik, a Csapat abban a pozícióban fog végezni, amelyben az utolsó karaktere meghalt.

                               8.7.2. A kiszolgáló összeomlása

A kiszolgáló teljes összeomlása esetén a Versenyszervezők az összes megmaradt Csapatnak adnak pontot, az összeomlás pillanatában elérhető legmagasabb helyezésnek megfelelő mértékben. A Versenyszervezők saját hatáskörben dönthetnek úgy is, hogy újra kell játszani az adott Játékot.

                               8.7.3. A játék megállítása

A Versenyszervezők bármikor, bármilyen okból leállíthatják a Játékot vagy a Meccset. A játék megállítása esetén a Játékosoknak az eszközük előtt kell maradniuk, és a Játék vagy a Meccs újraindításáig nem kommunikálhatnak más Játékosokkal.

                               8.7.4. Újraindítás

A Versenyszervezők különleges esetekben elrendelhetik egy Játék vagy Meccs újraindítását, például ha egy hiba jelentős mértékben akadályoz egy Játékost, vagy ha egy Vis maior esemény vagy más történés megzavarja a játékot.

               8.8. Csalás

A csalással kapcsolatos döntés kizárólag a Versenyszervezők hatáskörébe tartozik, és az ilyen cselekmény azonnali felfüggesztést, illetve további büntetéseket von maga után, az eset súlyosságától függően.

                               8.8.1. Visszajátszások

A Játékosoknak menteniük kell a Fusion PUBG Magyar Kupa – Powered by Twitch versenyen játszott összes meccsük visszajátszását, mert a Versenyszervezők bármikor bekérhetik azokat.

               8.9. A nevekre, emblémákra, avatarokra és márkajelzésekre vonatkozó korlátozások

A Versenyszervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját hatáskörben döntsenek az olyan nevek, emblémák, avatarok vagy márkajelzések elutasításáról, amelyek megsértik a Magatartási kódexben foglaltakat, például, de nem kizárólagosan a következő esetekben:

 •     kifejezett írásbeli engedély híján megsértik egy külső fél jogait;
 •     kifejezetten hasonlítanak valamilyen márkajelzésre vagy védjegyre, vagy ugyanolyanok;
 •     kifejezetten hasonlítanak egy másik személyre, vagy ugyanolyanok;
 •     kifejezetten hasonlítanak egy Versenytámogató entitás vagy egy másik Csapat nevére vagy arculatára.

            8.10. Szponzorálás, egyéb tartalmak

A Csapatoknak lehetőségük van szponzorokat, támogatókat szerezni. Az alábbi kategóriákba tartozó szponzorok vagy tartalmak azonban nem jelenhetnek meg a Kupa hivatalos játékideje alatt:

 •     az olyan kategóriákba tartozó márkák, amelyek a Kupára vonatkozóan kizárólagos szponzori jogosultságot kaptak a Versenyszervezőktől;
 •     vallási és politikai témák;
 •     emelt díjas számok;
 •     felnőtt tartalmak;
 •     függőséget okozó kábítószerek, kábítószerekkel kapcsolatos eszközök;
 •     gyógynövények és „csodaszerek”;
 •     dohánytermékek;
 •     felnőtteknek készült termékek és szolgáltatások (például fizetős felnőtt filmek, potencianövelő termékek);
 •     erotikus termékek, szolgáltatások és egyéb tartalmak, amelyek általában obszcénnak és illetlennek minősülnek;
 •     olyan tartalmak, amelyek a jó ízlés alapján kifogásolhatónak, illetlennek, vulgárisnak vagy sértőnek minősülhetnek;
 •     olyan tartalmak, amelyek diszkriminációt, gyűlöletet, erőszakot, illegális anyagok használatát, illegális tevékenységeket, levélben végrehajtott csalást, piramisjátékot vagy a törvényben tiltott befektetési lehetőségeket vagy tanácsadást hirdetnek;
 •     törvénytelen, pornográf, becsületsértő, gyalázkodó vagy egy külső fél személyiségi vagy nyilvánossághoz fűződő jogát sértő tartalmak;
 •     gyűlöletbeszéd;
 •     olyan tartalmak, amelyek korra, bőrszínre, származásra, fajra, vallásra, nemre, szexuális irányultságra, nemi identitásra vagy fogyatékosságra alapozva diszkriminálnak, kigúnyolnak, támadnak vagy zaklatnak egyéneket vagy csoportokat;
 •     bármilyen olyan tevékenység, amely a hatályos törvényekbe vagy szabályokba ütközik (például szerencsejáték, illegális hazárdjáték vagy egyéb illegális fogadás).
 1.      DÍJAZÁS

A Kupa összdíjazása egymillió magyar forintot (1 000 000,- Ft) tesz ki, amely az alábbiakban leírtak szerint oszlik el. A kifizetések magyar forintban, az esetleges tárgyi (nem pénzalapú) nyeremények becsült értéke pedig amerikai dollárban van meghatározva.

               9.1. Regionális havi bajnokság

A Regionális havi bajnokság 10 legjobb csapata (ez a pontok alapján dől el) összesen egymillió magyar forintot (1 000 000,- Ft) nyer, amely az alábbi táblázatban foglaltak szerint oszlik el a nyertesek között. Fontos megjegyezni, hogy a szervező a vonatkozó magyar törvények szerint a nyereményt terhelő összes adót külön befizeti, így az alábbiakban nettó, már adózás utáni összegek láthatóak.

Helyezés Pénznyeremény (HUF)
1. helyezett Páronként 30% (300 000 Ft)
2. helyezett Páronként 20% (200 000 Ft)
3. helyezett Páronként 12% (120 000 Ft)
4. helyezett Páronként 9,25% (92 500 Ft)
5. helyezett Páronként 7,50% (75 000 Ft)
6. helyezett Páronként 6,25% (62 500 Ft)
7. helyezett Páronként 5,25% (52 500 Ft)
8. helyezett Páronként 4,25% (42 500 Ft)
9. helyezett Páronként 3,25% (32 500 Ft)
10. helyezett Páronként 2,25% (22 500 Ft)
 1.        A DÍJAZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS MEGKÖTÉSEK

Az a Játékos, akik díjat nyer a Kupa során, csak akkor lehet hivatalosan is győztes (a továbbiakban „Győztes”), ha ő maga (illetve amennyiben Kiskorú, a szülője vagy gondviselője) írásban nyilatkozik a jogosultságáról, a felelősségvállalásról, és ahol ez jogilag szükséges, a nyilvánossághoz fűződő jogáról, illetve bármely olyan fizetési és adóinformációról („Nyereményfelvételi nyilatkozat”), amely a nyeremény kifizetéséhez szükséges. Amennyiben a Játékos (illetve Kiskorú játékos esetén a szülő vagy gondviselő) nem írja alá és küldi vissza a Nyereményfelvételi nyilatkozatot a kézhezvételtől számított tíz (10) napon belül (vagy szükség esetén még rövidebb idő alatt), előfordulhat, hogy az érintett Játékost kizárják a versenyből.  Egy Játékos kizárása esetén a Twitch fenntartja magának a jogot, de nem vállal kötelezettséget arra, hogy az így fennmaradó díjat odaítélje annak a Játékosnak, aki a diszkvalifikált játékossal szemben alulmaradt. A kitöltött és aláírt Nyereményfelvételi nyilatkozat beérkezésétől számított harminc (30) napon belül a Twitch átadja a Győztesnek az őt megillető díja(ka)t. Az át nem vett nyereményt a Győztes elveszíti, és ebben az esetben a díjat egy másik Győztesnek ítélik oda. A díjakat nem lehet átadni vagy odaítélni mindaddig, amíg a Győztes nem teljesítette a jelen Hivatalos szabályzat szerinti összes kötelezettségét. A díjakat kizárólag a Twitch cserélheti le más nyereményre. A Twitch fenntartja magának a jogot, hogy egy díjat részben vagy teljes egészében egy hasonló vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítsen, amennyiben saját hatáskörben úgy ítéli meg, hogy az eredeti nyeremény valamilyen okból már nem érhető el. A Kupa résztvevőjeként a Győztes tudomásul veszi, hogy a Versenytámogató entitások nem vállalnak garanciát a nyereményekre vonatkozóan. A vonatkozó magyar törvények szerint a szervezőnek a nyereményt terhelő összes adót le kell vonnia, mielőtt kiosztaná a díjat a versenyzőknek. Ebből kifolyólag fent láthatott összegek nettó összegek, a bruttó nyeremény ennél minden alkalommal magasabb. A Győzteseknek meg kell adniuk a magyar adóügyi adataikat (postázási cím, személyi szám, adóazonosító jel, tajszám), illetve a banki számlaadataikat a szervezőknek. Amennyiben a Győztes megtagadja ezt, és nem teljesíti a vonatkozó adóügyi követelményeket vagy a Twitch által meghatározott egyéb jogosultsági feltételeket, a Győztes elveszítheti a díja(ka)t, és a Hivatalos szabályzatnak megfelelően új Győztest lehet hirdetni. A Twitch a vonatkozó adóelőleg levonását követően adja át a díjakat, és az átadott nyeremény összege a díj végleges, az adó levonását követően megmaradt összegét jelenti. Azon Győztesek esetében, akik a Kupa lezárulta után hat (6) hónapon keresztül vagy a Twitch által meghatározott, rövidebb idő alatt nem jelentkeznek a díjért, vagy nem teljesítik az adatszolgáltatásra és a dokumentációra vonatkozó követelményeket, a győzelem semmisnek minősül, és a Versenyszervezők a továbbiakban nem tartoznak felelősséggel ezen Játékosok nyereményeivel kapcsolatban.

A hirdetésekben, promóciókban és/vagy a Kupához kapcsolódó egyéb anyagokban feltüntetett díjak csak illusztrációs célokat szolgálnak. A valóságban a nyeremény ettől eltérő lehet. Amennyiben egy nyeremény leírása tekintetében ezen anyagok bármelyike és a Hivatalos szabályzat között eltérés van, a jelen Hivatalos szabályzatot kell irányadónak és érvényesnek tekinteni. A díjakra vonatkozó összes olyan részletet és követelményt, amelyet a jelen Hivatalos szabályzat nem tartalmaz, a Versenyszervezők kizárólagos joga meghatározni.

 1.        A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA

A Versenytámogató entitások nem vállalnak jótállást, és ezúton hárítanak el bármiféle, kifejezett vagy vélelmezett jótállásra vonatkozó kötelezettséget a Kupával kapcsolatos díjak tekintetében. AZ ALÁBBIAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, ILLETVE A TWITCH-SZABÁLYZAT, A CÍMADÓ JÁTÉKRA VONATKOZÓ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS VAGY A CÍMADÓ JÁTÉKRA VONATKOZÓ EGYÉB MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBAN MARADÁSA MELLETT A VERSENYTÁMOGATÓ ENTITÁSOK ELUTASÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYEN ALAPULÓ VAGY EGYÉB JOTÁLLÁST A CÍMADÓ JÁTÉK SZOFTVERÉRE, A BERENDEZÉSRE ÉS A KUPA LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN, NEM KIZÁRÓLAGOSAN IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A CÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST ÉS EZEK MEGFELELŐIT, BÁRMELY HATÁLYBAN LÉVŐ TÖRVÉNY ÉS JOGHATÓSÁG TEKINTETÉBEN.

 1.        FONTOS: KÉRJÜK ELOLVASNI – ÁLTALÁNOS FELMENTÉS ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Minden Játékos tisztában van azzal, hogy szabad akaratából, és nem külső féltől származó kényszer vagy illetéktelen befolyásolás hatására vesz részt a Kupához kapcsolódó összes tevékenységben.

AZZAL, HOGY BENEVEZ A VERSENYRE ÉS/VAGY EGYÉB MÓDON RÉSZT VESZ A KUPÁN, A JÁTÉKOS A MAGA ÉS ÖRÖKÖSEI NEVÉBEN EZENNEL FELMENTI A VERSENYTÁMOGATÓ ENTITÁSOKAT A JELENLEGI ÉS LEHETSÉGES, ISMERT ÉS ISMERETLEN, VÁRHATÓ ÉS VÁRATLAN KÖVETELÉSEK, KERESETEK, JOGALAPOK, KÖLTSÉGEK, VESZTESÉGEK, SÉRÜLÉSEK, FELELŐSSÉGEK ÉS BÁRMINEMŰ ÉS TERMÉSZETŰ KÁROK TEKINTETÉBEN, NEM KIZÁRÓLAGOSAN IDEÉRTVE A SZELLEMI ÉS/VAGY FIZIKAI SÉRÜLÉSEKET, HALÁLESETEKET, A SZEMÉLYES TULAJDONBAN KELETKEZŐ KÁROKAT ÉS VESZTESÉGEKET, AMELYEK RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN, KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL A KUPÁN VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEN, TEVÉKENYSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ ÉS/VAGY A DÍJAK MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDNAK.

A Versenyszervezők nem felelősek a hibás vagy pontatlan tájékoztatásért, illetve az egyéb anyagokért, amelyek a Twitch-webhelyen vagy a Kupa-webhelyen jelennek meg, emellett a Versenyszervezők nem vállalnak felelősséget a Twitch vagy a Kupa webhelyét, illetve a Címadó játék játékmezejét érintő esetleges hibákért, mulasztásokért, megszakításokért, törlésekért, hiányosságokért, műveleti vagy adatátviteli késésekért, kommunikációs hibákért, lopásért, károkozásért vagy illetéktelen hozzáférésért. Bár a Versenyszervezők igyekeznek biztosítani a Kupa zavartalan lebonyolítását, nem tartoznak felelősséggel a Játékosok viselkedéséért, így azért sem, ha egy Játékos megpróbálja megkerülni a Hivatalos szabályzatot, vagy másképpen szabotálja a Kupa szervezését, biztonságát, igazságosságát, zavartalanságát vagy megfelelő lebonyolítását. A következők általános érvényének korlátozása nélkül minden Játékos elfogadja, hogy a Versenytámogató entitások semmilyen szempontból nem vonhatók felelősségre és kifejezett felmentést élveznek az alábbiakból eredő követelések, költségek, sérülések, veszteségek, illetve bárminemű károk vonatkozásában:

 •         hibásan kitöltött, elveszett, megkésett, rosszul címzett vagy érvénytelen regisztrációk, illetve a regisztrációk megfelelő beérkezésének bármilyen okból történő elmaradása, nem kizárólagosan ideértve az emberi vagy technikai hibákat, illetve bármilyen meghibásodást, eredjen bár a Játékostól, a Versenyszervezőktől vagy egyéb forrásból, ami lehetetlenné teszi vagy korlátozza a Játékos részvételét a Kupán, illetve a cselekvést vagy a Játékos válaszát igénylő üzenetek küldését vagy fogadását;
 •         a számítógépes rendszert, a játékkonzolt, a telefonvonalat, a hardvert, a szoftvert vagy a programot érintő bármely üzemzavar vagy egyéb hiba, hackelés, jogosulatlan hozzáférés, lassú adatátvitel vagy hálózati kapcsolat, ami befolyásolhatja a játékmenetet és az eredményeket; valamint
 •         a hálózat, a vonalak, a kiszolgálók, a szolgáltatók, a berendezés, a szoftver bármilyen problémája vagy technikai hibája, a Játékos felszerelésének a Kupán való részvételből eredő esetleges sérüléseit is beleértve.
 1.        KÁRTALANÍTÁS

Az egyes Játékosok beleegyeznek abba, hogy kártalanítják és mentesítik a Versenytámogató entitásokat a külső felek azon követeléseivel, kereseteivel és eljárásaival, továbbá a külső felek kárigényeivel, felelősségre vonásával és költségigényeivel (ideértve az észszerű keretek között felmerült jogi díjakat és költségeket is) szemben (a továbbiakban „Külső felek követelései”), amelyek a Hivatalos szabályzat keretein belüli garanciák, képviselet, egyezségek, kötelezettségek és megállapodások a Játékos általi megsértéséből fakadnak, vagy azokhoz kapcsolódnak.

Az előbbiekben részletezetteket leszámítva, amikor is a Játékos köteles kártalanítani a Versenytámogató entitásokat, a Twitch minden egyes Játékost kártalanít és mentesít a Kupa létrehozásával, terjesztésével és haszonra váltásával kapcsolatos Külső felek követeléseivel szemben.

A kártalanításra igényt tartó Játékosnak vagy Versenytámogató entitásnak (a továbbiakban „Kártalanított fél”) azonnal értesítenie kell a kártalanításért felelős Versenytámogató entitást vagy a Játékost (a továbbiakban „Kártalanító fél”) a Hivatalos szabályzat hatáskörébe tartozó kártalanításra okot adó Külső felek követeléseiről. Amennyiben Külső felek követelései merülnének fel, a Kártalanító félnek észszerű keretek között lehetőséget kell biztosítani a saját költségén és ügyvédje segítségével történő védelemre, azzal a kikötéssel, hogy a Kártalanított fél a saját költségén bármikor csatlakozhat a védekezéshez. Amennyiben a Kártalanító fél a Külső felek követeléseivel kapcsolatos értesítés kézhezvételét követően észszerű időn belül nem kezdeményezi a védekezést, a Kártalanított félnek jogában áll, ám rá nézve nem kötelező, hogy a Kártalanító fél nevében, költségére és kockázatára védekezést vagy kiegyezést kezdeményezzen, illetve (az elvárható üzleti megfontolást követően) rendezze a Külső felek követeléseit. A Kártalanított félnek a Kártalanító fél költségén, észszerű keretek között a Kártalanító fél rendelkezésére kell bocsátania a Külső felek követeléseivel kapcsolatosan a Kártalanító fél által kért információkat és támogatást. A Kártalanító fél vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja a Kártalanított felet a Külső felek követeléseinek eljárásával kapcsolatosan, és a Kártalanított fél előzetes írásos beleegyezése nélkül nem állapodik meg a Külső felek követeléseinek rendezéséről, kivéve, ha annak része a Kártalanított fél, annak anyavállalatának, leányvállalatának és társult entitásainak, valamint azok tisztségviselőinek, vezetőinek és alkalmazottainak teljes és feltétel nélküli mentesítése a követelések alól. Az itt részletezett kártalanítási kötelezettségek a Kupa idő előtti megszüntetését vagy befejezését követően is érvényben maradnak.

 1.        VIS MAIOR

A Twitch fenntartja a jogot a Kupa vagy annak bármely részének módosítására, felfüggesztésére, meghosszabbítására vagy megszüntetésére, amennyiben a saját megítélése szerint a Kupa műszaki lebonyolítása veszélybe került vagy sérült, vagy csalás, műszaki hibák, üzemkimaradás, nem rendeltetésszerű üzem vagy egyéb okok miatt megsemmisült, sérült vagy meghiúsult a Kupa vagy annak bármely, itt részletezett részének szervezése, biztonsága, igazságossága, zavartalansága, megfelelő játékmenete vagy megvalósíthatósága. Amennyiben a Twitch az irányításán kívül eső okok – nem kizárólagosan ideértve a tűzvészt, az áradást, a járványokat, a földrengést, a robbanást, a munkabeszüntetést és a tüntetéseket, a természeti csapásokat és a népellenes cselekedeteket, a műholdas vagy egyéb berendezések hibáját, a lázongásokat és a felkeléseket, a terrorfenyegetést és -cselekedeteket, a bejelentett és a nem bejelentett háborús eseményeket, illetve bármely szövetségi állami vagy helyi önkormányzati törvényt, rendeletet vagy szabályozást, bármely bíróság vagy joghatóság rendeletét, továbbá bármely olyan okot, amely észszerű keretek között nem tartozik a Versenyszervezők irányítása alá (a továbbiakban „Vis maior”-esemény) – miatt nem tudja folytatni a Kupát, a Twitch jogában áll a Kupa módosítása, felfüggesztése, meghosszabbítása vagy megszüntetése.

A Versenyszervezők a fenti okok bármelyikének felmerülésekor a saját belátásuk szerint dönthetnek úgy, hogy valamely Játékot vagy Meccset újra kell játszani, illetve valamely Játék vagy Meccs, illetve a Kupa valamelyik szakasza érvénytelennek és semmisnek tekintendő. Amennyiben a Versenyszervezők a saját belátásuk szerint úgy ítélik meg, hogy egy Játékot vagy Meccset, illetve a Kupa valamelyik szakaszát manipulálták, vagy egy Játék vagy Meccs, illetve a Kupa valamelyik szakaszának érvényessége bármely okból megkérdőjelezhető, figyelmen kívül hagyhatják az adott Játékot vagy Meccset, illetve a Kupa érintett szakaszát, és dönthetnek a Kupa a fennmaradó Játékok, Meccsek és/vagy a Kupa adott szakaszainak alapján történő lebonyolítása mellett.

 1.        A JÁTÉKOSOK ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA

A Kupára történő regisztrációval és/vagy az azon való bármilyen részvétellel minden Játékos a hozzájárulását és beleegyezését adja az adatainak az Egyesült Államokban és/vagy a Játékos tartózkodási helyétől eltérő országokban történő gyűjtésébe, továbbításába, tárolásába és feldolgozásába. Előfordulhat, hogy ezekben az országokban nincsenek érvényben a Játékos tartózkodási helyének megfelelő országéhoz hasonló adatvédelmi törvények és szabályozások. A Játékos a Twitch-webhelyen közzétett Adatvédelmi szabályzatban foglalt útmutatásokat követve kérvényezheti a Twitch által a Kupával kapcsolatosan tárolt személyes adatainak elérését, áttekintését, helyesbítését vagy törlését.

 1.        ÉRVÉNYTELENSÉG/SZAKASZCÍMEK

Ez a Hivatalos szabályzat és az egyéb hivatkozott megállapodások alkotják a Kupa vonatkozásában az egyes Játékosok és a Versenyszervezők közötti teljes megállapodást, és a témában a Játékosok és a Versenyszervezők között korábban esetlegesen létrejött minden egyeztetést, megbeszélést vagy megállapodást felváltanak. A Hivatalos szabályzat kizárólag a Twitch által, írásos formában módosítható vagy egészíthető ki. Bármely feltétel, kikötés vagy a Hivatalos szabályzat megszegése alóli felmentés nem vonja magával a feltételek vagy kikötések, illetve a szabályzat jövőbeni megszegésével kapcsolatos automatikus felmentést. Amennyiben a Hivatalos szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére vagy végrehajthatóságára. Amennyiben a rendelkezések valamelyike érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy törvényellenesnek minősül, attól még a Hivatalos szabályzat többi része érvényesnek tekintendő, és a feltétételeinek értelmezésekor az érvénytelen vagy törvényellenes rendelkezéseket figyelmen kívül kell hagyni. A Hivatalos szabályzat szakaszcímei és elnevezései kizárólag a tájékoztatást és a könnyebb eligazodást szolgálják, és semmilyen hatással sincsenek a Hivatalos szabályzat vagy annak rendelkezéseinek jelentésére vagy az azokban foglalt szándékokra.